WYDAJNE ŚRODOWISKO

– ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE KONTROLI WILGOTNOŚCI.

SYSTEM ZARZĄDZNIE ISO:
9001, 14001, 22000 HACCP
ZARZĄDZNIE ZGODNIE Z
NAJWYŻSZYMI STANDARDAMI

Korzyści

Wilgotność powietrza chroni przed elektrycznością statyczną

Wyładowanie elektrostatyczne (EDS), to nagły przepływ ładunków elektrycznych, pomiędzy dwoma naładowanymi elektrycznie obiektami, w wyniku ich kontaktu.

Powstanie ładunków statycznych, nastąpi w środowiskach o niskiej wilgotności powietrza. Woda jest przewodnikiem. Wraz z niską zawartością wody w powietrzu, powstaje ryzyko ciągłego gromadzenia się ładunków statycznych, do chwili powstania fizycznej możliwości ich rozładowania – kontaktu.

Dzięki podniesieniu poziomu wilgotności, możliwe jest zredukowanie, lub całkowita eliminacja elektrostatyki, tym samym zapobiegnięcie nagłemu, groźnemu wyładowaniu.

W procesach produkcyjnych charakteryzujących się wysoką prędkością, gdzie wyładowanie elektrostatyczne może mieć negatywne skutki dla procesu oraz jakości wyrobu, celowe może być kontrolowanie wilgotności otoczenia, w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom wyładowań.

Nawilżanie powietrza zapobiega wysychaniu

Materiały higroskopijne, takie jak drewno, papier, tekstylia, żywność itp. zawierają wodę, oraz będą reagowały na zmiany wilgotności otoczenia. Produkty te będą traciły lub zyskiwały na wadze, jakości, wytrzymałości, wymiarach lub elastyczności, w konsekwencji na wartości.

Dzięki utrzymywaniu równowagi oraz stabilnego poziomu wilgotności (EMC), pomiędzy produktami a otaczającym środowiskiem, możliwe jest utrzymanie pożądanej jakości i właściwości produktu.

Stabilne środowisko, stabilny produkt, stabilne zyski.

Nawilżanie powietrza obniża jego temperaturę

Chłodzenie poprzez odparowanie wody, może stanowić atrakcyjną, alternatywną metodę poprawy środowiska pracy i produkcji. Ta metoda wymaga mniej energii, niż inne dostępne metody chłodzenia.

To zjawisko może być w efektywny sposób wykorzystane na skalę przemysłową, powodując obniżenie temperatury nawet do 8 stopni Celsjusza.

Proces chłodzenia adiabatycznego może wygenerować do 0,629 kWh energii chłodzącej, przy zużyciu 0,002 kWh energii elektrycznej.

Nawilżanie powietrza redukuje jego zapylenie

Sposobem na efektywną redukcję zapylenia powietrza, jest podniesienie poziomu jego wilgotności. Wzrost ilości wody w powietrzu spowoduje spadek zawartości unoszącego się pyłu, oraz zapobiegnie jego unoszeniu.

Utrzymywanie stałego poziomu wilgotności pomoże w utrzymaniu lepszej jakości powietrza, przynosząc korzyści ludziom, produktom i procesom produkcyjnym.

Download Kontakt