WYDAJNE ŚRODOWISKO

– ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE KONTROLI WILGOTNOŚCI.

SYSTEM ZARZĄDZNIE ISO:
9001, 14001, 22000 HACCP
ZARZĄDZNIE ZGODNIE Z
NAJWYŻSZYMI STANDARDAMI

O nas

Airtec A/S – Specjaliści w zakresie nawilżania i adiabatycznego chłodzenia powietrza

Airtec A/S został założony w 1986 roku. Dziś jesteśmy wiodącym dostawcą rozwiązań, w zakresie kontroli klimatu dla poprawy środowiska produkcji i pracy, za pomocą systemów nawilżania wysokociśnieniowego. Nasza globalna baza partnerów handlowych, obejmuje zarówno rodzinne, lokalne firmy, jak i dużej skali międzynarodowe przedsiębiorstwa.

Siedziba firmy zlokalizowana jest w pięknej scenerii miasta Lemvig w Danii.

Poprzez dużą i kompetentną sieć partnerów, jesteśmy obecni na rynkach Europy, Azji oraz Północnej Ameryki. Siedziba firmy położona jest w pięknym otoczeniu miasta Lemvig w Danii.

Podnoszenie wydajności produkcji dzięki nawilżaniu powietrza

Podnoszenie wydajności zakładów produkcyjnych, to nasz główny cel. Osiągamy go, kontrolując jakość powietrza, poprzez kontrolę wilgotności.

Zapewniamy sprzyjający klimat produkcji, chroniąc Ludzi, Produkty, oraz Procesy, przed niekontrolowanymi zmianami, spowodowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi, wysychaniem, odwodnieniem, gorącem, lub zapyleniem.

Dedykujemy nasze wysiłki zapewnieniu indywidualnych rozwiązań, stanowiących maksymalną wartość przy zachowaniu przystępnych kosztów całkowitych inwestycji.

Certyfikacja ISO

Naszym celem jest zapewnieni zoptymalizowanych rozwiązań w zakresie kontroli wilgotności.

Zapewniamy rozwiązania zgodne z międzynarodowymi standardami: ISO 9001 Quality, ISO 14001 Environment and ISO 22000 HACCP.

Optymalizacja rozwiązań w dziedzinie kontroli wilgotności

Zoptymalizowane rozwiązanie kontroli wilgotności zawsze powstaje na bazie silnych relacji pomiędzy Państwem, jako klientem, oraz naszym zespołem profesjonalistów. Początkowym punktem jest zebranie i analiza istotnych danych. Aby być w stanie to zrobić, polegamy na wzajemnym zaufaniu, pomiędzy Państwem oraz naszym zespołem.

Naszą rolą jest profesjonalna ocena tego co jest, aby wydobyć to co mogłoby być. Możemy to zrobić jedynie udowadniając nasze umiejętności oraz oddanie, realizowanemu projektowi.

Download Kontakt