WYDAJNE ŚRODOWISKO

– ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE KONTROLI WILGOTNOŚCI.

SYSTEM ZARZĄDZNIE ISO:
9001, 14001, 22000 HACCP
ZARZĄDZNIE ZGODNIE Z
NAJWYŻSZYMI STANDARDAMI

Technologia

Wysokociśnieniowe systemy nawilżania powietrza

System wykorzystuje ciśnienie 50 bar, aby wytworzyć drobno rozpylony strumień wody, który w szybki sposób zostaje odparowany w strumieniu powietrza.

Praca pompy jest sterowana przez falownik oraz manometr. Ta kombinacja zapewnia płynną pracę w zakresie od 0 do 100 % przepływu. Bez ryzyka grzania wody lub krążenia jej w obiegu zamkniętym.

Centrala steruje pracą do 10 niezależnych stref. Każda strefa kontrolowana jest przez dedykowany zawór oraz czujnik wilgotności i temperatury. Kiedy strefa zakończy pracę, zawór natychmiastowo redukuje ciśnienie robocze w przewodzie z 50 do 2,5 bara. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczną pracę bez ryzyka kapania z dysz.

Atomizery z wentylatorami lub systemy dysz

Aby zapewnić całkowicie zintegrowane rozwiązanie w zakresie nawilżania, wybór atomizerów oraz dysz jest kluczowy.

Atomizery z wbudowanymi wentylatorami; HydroJet, HydroTrio i HydroOne zostały wyposażone w wbudowane wentylatory, w celu dostarczenia ciepłego powietrza w okolice dysz atomizujących. Zapewnienia to szybkie i bezpieczne odparowanie rozdrobnionej wody. Jednostki zostały zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie zastosowań, w warunkach od 2,5 metrów wysokości i powyżej.

System HydroFlex to nieskomplikowane rozwiązania w którym dysze są bezpośrednio montowane na przewodzie wysokociśnieniowym. Same dysze, prosto i skutecznie. To rozwiązanie, ze względu na dużą elastyczność, ma szeroką gamę zastosowań, jednakże wymaga starannego i profesjonalnego procesu projektowania.

Niezawodne działanie

System nawilżania powinien działać w sposób niezauważalny, po prostu wykonując swoje zadanie. To są nasze kryteria sukcesu.

Niezawodność procesu może być oceniana z 3 perspektyw:

 • Technicznej
 • Energetycznej
 • Higienicznej

Wszystkie 3 powinny iść ramię w ramię aby zapewnić optymalne rozwiązanie.

Dostosowanie wydajności systemu poprzez kompleksowe dostarczenia wody dokładnie zgodnie z potrzebami, tworzy zrównoważone rozwiązanie w długiej perspektywie czasowej.

Elastyczna konfiguracja

Nasze produkty bazują na elastyczności rozwiązań, które są łatwe do zaadoptowania do indywidualnych potrzeb naszych partnerów. Nasze systemy nawilżania to:

 • Wielostrefowa kontrola
 • System monitorujący bezpieczeństwo
 • Praca pompy regulowana falownikiem w zakresie od 1 do 100 % wydajności – 4 do 600, 24 do 800 lub 88 x 1200 litrów na godzinę
 • Wachlarz standardowych, modułowych modeli atomizerów i dysz atomizujących.
 • Wysoce elastyczny system mocowania.

W razie potrzeby nasze systemy są łatwe w rozbudowie (nawet do kilkunastu indywidualnych stref). Zapewnia to elastyczność rozwiązania oraz łatwość jego integracji w infrastrukturę fabryki. Nasze systemy są przygotowane na sukces i wzrost naszych partnerów.

Bezpieczeństwo i dokładna diagnostyka

Bezpieczeństwo naszych instalacji jest dla nas priorytetem. Pierwszy krok to zapewnienie że produkty które dostarczamy zostały przetestowane, są zgodne z projektem, oraz zgodne z indywidualnie określonymi potrzebami klienta.

Pomimo tych wysiłków, mechaniczne i elektryczne komponenty czasami zawodzą. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane aby strzec bezpieczeństwa Państwa pracowników, oraz infrastruktury. Zintegrowany, rozbudowany system auto monitorujący pracę układu, skutecznie zapobiegnie jakikolwiek niepożądanym i potencjalnie groźnym działaniom układu.

 • Alarm wysokiej/niskiej wilgotności
 • Alarm przepływu
 • Alarm temperatury
 • Funkcja higienicznego płukania
 • Alarm niskiego ciśnienia wody zasilającej

Osmoza odwrócona

Osmoza odwrócona (RO) to proces demineralizacji wody polegający na usunięcie 98 % stałych związków i potencjalnie do 100 % bakterii zawartych w wodzie.

Proces osmozy odwróconej polega na poddaniu wody działaniu wysokiego ciśnienia, oraz przefiltrowaniu jej, przez membrany. Relatywnie małe molekuły wody nie będą zatrzymywane przez membranę ale bakterie i inne małe, zawarte w wodzie, cząstki stałe nie zostaną przepuszczone.

Systemy dezynfekcji wody

Bakterie uznawane są za naturalny składnik występujący w wodzie. Z powodu realnego niebezpieczeństwa związanego z Legionellą, stosowne środki zaradcze muszą zostać podjęte, aby zapobiec ryzyku skażenia.

W systemach pracujących z wodą zimną, następujące kryteria są krytyczne:

 • Unikanie temperatur z przedziału 20 – 50 stopni Celsjusza.
 • Zapobieganie powstaniu wody zastałej.
 • Minimalizacja okresów przestoju instalacji.
 • Zapobieganie nagromadzeniu cząstek wspomagających rozwój biofilmu.
 • Aby zaprojektować i użytkować niezawodny system nawilżania powietrza, te czynniki muszą być uwzględnione jako część rozwiązania.

Aby dowiedzieć się więcej prosimy o pobranie naszej kompleksowej oceny ryzyka.

Produkty optymalizujące wilgotność

Kontrola wilgotności powietrza usuwa lub redukuje 4 główne problemy produkcyjne.

 • Wyładowania elektrostatyczne
 • Wysychanie i odwodnienie
 • Temperaturę
 • Zapylenie powietrza

W zależności od typu produkcji i produktów finalnych, właściwe poziomy wilgotności mogą się różnić. Idealny poziom wilgotności, najczęściej będzie oscylował w okolicy 50 % wilgotności względnej (RH).

Projekt instalacji nawilżającej powietrze

Wszystkie dobre rozwiązania powstają na solidnych fundamentach. W przypadku nawilżania powietrza, musimy poznać podstawowy dotyczące środowiska instalacji, oraz specyfikę wymiany i parametrów powietrza w docelowej strefie instalacji.

Bilans wydajności i zapotrzebowania wykonywany jest na bazie diagramu IX, natomiast projekt powstaje w oparciu o profesjonalną ocenę docelowego obszaru instalacji.

Kiedy zapotrzebowanie na wodę zostanie określone, a docelowy obszar instalacji poddany ocenie, przystępujemy do wyboru spośród konkretnych rozwiązań, aby sprostać wymaganiom. Wybór jednostki sterującej, pompy, oraz atomizerów, prowadzimy ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych, oszacowanych potrzeb konkretnego obszaru i produkcji.

Optymalizacja energetyczna systemów nawilżania powietrza

Dostosowanie wydajności pompy oraz typów atomizerów, do określonego zapotrzebowania, ma kilka zalet:

 • obniża zużycie energii,
 • podnosi żywotność komponentów,
 • pomaga w utrzymaniu bezpieczeństwa higienicznego systemu nawilżania.

0,0023 kWh energii to wszystko czego potrzeba do atomizacji 1 litra wody.

Download Kontakt