WYDAJNE ŚRODOWISKO

– ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE KONTROLI WILGOTNOŚCI.

SYSTEM ZARZĄDZNIE ISO:
9001, 14001, 22000 HACCP
ZARZĄDZNIE ZGODNIE Z
NAJWYŻSZYMI STANDARDAMI

Zarządzanie jackością

Poprawa jakości naszych usług we wszystkich aspektach prowadzonej działalności, jest dla nas kluczowa. Chcemy ciągle podnosić poprzeczkę.

Standardy ISO stanowią podstawę naszej działalności. Jest to kręgosłup naszej firmy. Wierzymy że najlepszą drogą do zapewnienia wysokiej jakości, jest ustanowienie standardów postępowania w zakresie:

  • gromadzenia i weryfikacji danych projektowych
  • przepływu informacji
  • ocenie i wdrażaniu usprawnień

Z korzyścią dla nas i naszych partnerów. Od 1998 roku opracowaliśmy, wdrożyliśmy i utrzymujemy wysokie standardy w zarządzaniu.

Download Kontakt